รายการ FTI Talk x Podcast

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ กับบทบาทช่วยลดโลกร้อนฯ

คุณชนะ ภูมี
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=BKGjXDv6V6M

Close Bitnami banner
Bitnami