การประชุมคณะกรรมการสายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม วาระปี 2563 – 2565 ครั้งที่ 1/2565(16) เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. และผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)

Close Bitnami banner
Bitnami