เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมหลังคาและอุปกรณ์ ได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมหลังคาและอุปกรณ์ วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก คุณรังสรรค์ กันทัด ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหลังคาและอุปกรณ์ วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami