เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก คุณสุรเดข บุณยวัฒน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami