สายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสกรรม จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม วาระปี 2563 – 2565 ครั้งที่ 2/2565(17) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม Passion (802) ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Close Bitnami banner
Bitnami