เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami