เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตเคมีได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มปิโตเคมี วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตเคมี วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami