เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายวิบูลย์ หงษ์ศรีจินดา ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami