เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก ดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami