เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายสุพจน์ สุขพิศาล ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami