เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มน้ำมันปาล์ม วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายอัสนี มาลัมพุช ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami