คุณธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม สภาอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย เข้าพบท่านกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หารือแนวทางเกี่ยวกับนโยบาย BCG model พร้อมมอบพระพุทธอลูมิเนียมศิลปะสุโขทัย ในนามกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม สภาอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย ในวันที่ 17 ก.พ. 2565

Close Bitnami banner
Bitnami