การประชุมสามัญประจำปี 2565 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร วาระปี 2565 – 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ โดยได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มาตรการส่งเสริมการลงทุน SMEs และการให้บริการของ BOI ในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย”

        โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายเจริญ แก้วสุกใส ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami