เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานมหมุนเวียนได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มพลังงานหมุนเวียน วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami