เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มโรงเลื่อยและโรงอบ วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายอัครินทร์ วงศ์อภิรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบ วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami