เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจกได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มแก้วและกระจก วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก คุณจริยา แสงไชยญา ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก วาระปี 2565-2567

โดยภายในการประชุมได้มีการ สรุปผลงานประจำปี 2564 กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก ดังนี้

Close Bitnami banner
Bitnami