เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมการเซรามิกได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มเซรามิก วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายอธึก เชิดเกียรติศักดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami