เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียมได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอลูมิเนียม วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami