เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มดิจิทัล วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายอมฤต ฟรานเซน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami