เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็กได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก ดร.อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami