เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มเคมี วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายชัยวัฒน์ นิยมการ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami