เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มเหล็ก วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายนาวา จันทนสุรคน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami