เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายธนทัต ชวาลดิฐ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami