เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมไม่อัด ไม้บางและวัสดุ ได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มไม่อัด ไม้บางและวัสดุ วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายปิงซุน หวัง ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไม่อัด ไม้บางและวัสดุ วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami