เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นางสุภาณี จันทศาศวัต ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami