เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มพลาสติก วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายวิรัช เกลียวปฏินนท์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami