เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายถาวร กนกวลีวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami