เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami