เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มยานยนต์ วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นางสาวยุพิน บุญศิริจันทร์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami