เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนังได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มหนังและผลิตภัณฑ์หนัง วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami