เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มเยื่อและกระดาษ วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายประกอบ พิกุลกานตเลิศ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami