เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมหล่อโลหะได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มหล่อโลหะ วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายชูชัย คัมภีเจริญพร ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องหล่อโลหะ วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami