เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้าได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มรองเท้า วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายธำรง ธิติประเสริฐ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami