เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายธีระพล ติรวศิน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami