เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมยาได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มยา วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายสุรชัย เรืองสุขศิลป์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยา วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami