เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มสมุนไพร วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายเมธา สิมะวรา ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami