เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami