เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครื่องจักรกลและโลหะการ วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก ดร.สมสิทธิ์ มูลสถาน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami