เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาลได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มน้ำตาล วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายชลัช ชินธรรมมิตร์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาล วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami