เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครื่องสำอาง วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นางมาลี หาญสุโพธิพันธ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami