เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มสิ่งทอ วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นางจิราภรณ์ วิริยะพงษากุล ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami