รายการ FTI Talk x Podcast

หล่อโลหะ อุตสาหกรรมต้นน้ำ ปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต

บทสัมภาษณ์ คุณพีระเดช ตรงกิจไพศาล
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

 

รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=_wvNER-RUec

Close Bitnami banner
Bitnami