คุณเจริญ แก้วสุกใส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ สถานการณ์ แนวโน้มและโอกาสสินค้าอาหารไทยในมาเลเซียและกฎระเบียบไทยและมาเลเซียที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้ ในงานสัมมนาประจำปี 2565 สภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์

Close Bitnami banner
Bitnami