คุณเจริญ แก้วสุกใส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ครั้งที่ 3 / 2565 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมฯ และผ่านออนไลน์

Close Bitnami banner
Bitnami