เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ ได้กำหนดจัดการประชุมสามัญ ครั้งที่ 2 ปี 2565
และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ วาระปี 2565-2567

        โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นางริดา ศรีหล่มสัก ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ วาระปี 2565-2567

Close Bitnami banner
Bitnami