26 เมษายน 2565 ผู้แทน Malaysian Timber Council (MTC) ขอเข้าพบกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ โดย คุณอัครินทร์ วงศ์อภิรัตน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ และ คุณธีระศักดิ์ ลออศิริงาม รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ขยายโอกาสทางการค้า เพื่อเพิ่มยอดส่งออกจากไทย-มาเลเซีย เป็น 2 เท่าจากปัจจุบัน รวมถึงประชาสัมพันธ์งาน Malaysian Wood Expo 2022 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2565 ณ Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC) Kuala Lumpur, Malaysia

Close Bitnami banner
Bitnami