25 เมษายน 2565 คุณพิชัย พินิตกาญจนพันธุ์ ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และคุณธนากร เกษตรสุวรรณ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เข้าพบผู้แทน Malaysian Timber Council (MTC) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และประชาสัมพันธ์งาน Malaysian Wood Expo 2022 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2565 ณ Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC) Kuala Lumpur, Malaysia

Close Bitnami banner
Bitnami