กลุ่มฯ ดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ depa
เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านมาตรฐาน ISO/IEC 29110 เพื่อต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (DP Build-up Project)

-ฝึกอบรมมาตรฐาน ISO/IEC 29110
-พัฒนาองค์กรให้เป็น Digital Development Unit
-เพิ่มทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลในยุคเทคโนโลยีอุบัติใหม่
-ฝึกอบรม ISO/IEC 29110 Implementation Plan

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน – 27 พฤษภาคม 2565
โดยกรอกใบสมัครข้อมูลต่างๆ พร้อมแนบหลักฐานการสมัครมาให้ครบถ้วน ส่งใบสมัครและเอกสาร ในรูปแบบไฟล์ Pdf.ได้ที่อีเมล iso29110@gmail.com
(เอกสารตัวจริงให้เก็บไว้ที่บริษัท ยังไม่ต้องส่งมา)

รายละเอียดเพิ่มเติม:
https://www.link.in.th/AoVfZ

Close Bitnami banner
Bitnami