คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มฯ เทคโนโลยีชีวภาพ เดินทางเข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่(ส่วนขยาย) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยได้รับการต้อนรับจาก ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งนำเสนอบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ และหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง อว.ม.อ. กับเอกชน
รวมถึงเยี่ยมชมพื้นที่วิจัยและพัฒนา ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ

Close Bitnami banner
Bitnami