สามารถดาวน์โหลดได้ โดยกดตรงนี้

ดูแบบแผนภูมิภาวะส่งออกเฟอร์นิเจอร์ ม.ค.- มี.ค.65

ที่มา: 
– กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ 3 พฤษภาคม 2565
– ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

Close Bitnami banner
Bitnami